Background

Super Junior will perform at Google headquarters (Korean + English + Vietnamese)

On May 21st at 6PM PST, Google will be hosting a concert at their Mountain View, California headquarters featuring performances by K-Pop’s reigning stars including SM Entertainment‘s. This event will broadcast through MBC and Google.

This will be the first time that a K-Pop concert will broadcast through not only a Korean channel, but through a major internet portal like Google, evidencing the rise of K-Pop’s popularity all over the world.

A representative of the event stated, “After hearing the news that Korean artists will be performing at the Google headquarters, curiosity has peaked even among the local event organizers. I think that previous performances by Korean artists were targeted towards Korean-Americans or the Koreans living abroad, but this time its appeal will spread to all fans of pop music in the US.”

In related news, SM artists will also be performing for their ‘SMTown Live‘ concert at the Honda Center in California on May 20th.

3일 한 가요 관계자는 OSEN에 "오는 21일 MBC 주최로 이번 공연이 성사됐으며, 소녀시대, 동방신기, 슈퍼주니어를 비롯해 원더걸스, 카라, 비스트 등 국내 유명 한류 가수들이 대거 참석한다"고 밝혔다.

이날 공연은 현지시간으로 오는 21일 오후 6시 미국 샌프란시스코에 위치한 구글 본사 사옥에서 있을 예정이며 이는 MBC와 구글을 통해 전세계에 녹화 중계 된다.

특히 SM소속 가수들은 20일 미국 캘리포니아에서 개최되는 'SM타운 라이브' 공연에 참석, 공연이 끝난 후 곧바로 구글 공연 준비에 돌입한다.

Super Junior sẽ biểu diễn tại trụ sở Google

18:00 PST, ngày 21 tháng 5, Google sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại trụ sở chính ở Mountain View, California với sự góp mặt của các ngôi sao K-Pop nhà SM Entertainment. Sự kiện này sẽ phát sóng trên MBC và Google.

Đây sẽ là lần đầu tiên một buổi hòa nhạc K-Pop sẽ phát sóng không chỉ trên một kênh Hàn Quốc, mà còn qua một cổng thông tin internet lớn như Google. Điều này đã chứng minh sự gia tăng nổi tiếng của K-Pop trên toàn thế giới.

Một đại diện của sự kiện này cho biết: "Sau khi nghe tin rằng các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ biểu diễn tại trụ sở Google, sự tò mò đã đạt đỉnh cao ngay cả trong những người tổ chức sự kiện ở địa phương. Tôi nghĩ màn trình diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc trước đây được hướng tới những người Mỹ gốc Hàn hoặc người Hàn Quốc sống ở nước ngoài, nhưng lần này sức hấp dẫn của nó sẽ lây lan đến tất cả các fan của nhạc pop ở Mỹ"

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ của SM cũng sẽ biểu diễn cho buổi hòa nhạc của "SMTown Live" tại các Trung tâm Honda tại California vào ngày 20 tháng 5.TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS!!!

Leave a Reply

COMMENT after Read this blog PLEASE

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Translate This Blog